Catan Duellen spilanmeldelse

Alder: Anbefales fra 10 år | Spilletid: Ca. 30 - 75 min. | Spillere: For præcis 2 deltagere | Spiltype: Brikspil | Distributør: Spilbræt.dk

"Ligesom i det almindelige Catan er råstoffer altafgørende. Man kan ikke lave bygninger uden og man kan ikke vinde uden bygninger. Derfor skal man sørge for at optimere sine muligheder for at få råstoffer. Det er meget fedt, at der er andre muligheder for at få råstoffer end blot ved at terningen viser det antal øjne, man skal bruge…"

En spilanmeldelse af Catan Duellen

Det er ikke så længe siden, vi lærte at spille Catan, selvom det er en gammel klassiker. Vi blev hurtigt glade for det, og har næsten alle udvidelser. Min mand og jeg finder jævnligt et spil frem om aftenen, og da vi opdagede, der var kommet en ”Catan i Duel-udgave” (for 2 spillere), måtte vi selvfølgelig eje den. Vi var ret spændte, da vi pakkede det op.

Spillet indeholder en spillevejledning, 1 heltebrik, 1 handelsbrik, 2 terninger, 4 kortholdere og 180 kort.
Det er en ret lang spillevejledning på 20 sider, som ligner spillevejledningerne fra de andre Catan spil i opbygning.

Først er der en vejledning til det, de kalder, introduktionsspillet. Det er spillet i sin grundform og skåret ned til det allermest basale.

Udover grundspillet medfølger der kort til 3 temasæt:
1. Guldets æra
2. Urolighedernes æra
3. Fremskridtets æra

Det anbefales i spillevejledningen, at man spiller disse én ad gangen og til sidst i vejledningen skriver de kort om ”Fyrsternes duel”, som er en blanding af alle 3 temasæt (og grundspillet selvfølgelig).

Der er ikke et spillebræt med, da man ligesom laver sit eget spillebræt på bordet foran sig.

Kortene er i god tyk kvalitet, og med tydelige markeringer/illustrationer af deres funktioner i spillet.

De 4 kortholdere kan stables ovenpå hinanden. Det kan de også, selvom der ligger kort deri. Vi har derfor valgt, at lade grundspillet blive i kortholderne og så sætter vi elastik på de andre og lægger disse ved siden af. På den måde holder den øverste tomme holder på alle dem nedenunder, og det er hurtigt at stille op til et nyt spil næste gang (vi klargør alle kortene, inden vi pakker dem ned – altså blander, sorterer i de rette bunker igen osv).

Mere om Catan Duellen

Det er et lidt svært spil at forklare, da der er mange elementer i det, så hold tungen lige i munden.

I Catan duellen foregår det hele med kort. Veje, landsbyer, byer, landfelter (råstoffer) osv. er alt sammen kort, som man kan lægge foran sig, efterhånden som man bygger sit fyrstedømme op.

Der er 2 startsæt, 1 med blå skjold på bagsiden og 1 med rødt skjold på bagsiden. Hver spiller tager et sæt, som indeholder 1 vej, 2 landsbyer og 1 af hver landfelt (6 i alt) så alle har mulighed for at få alle slags råstoffer fra start. Landfelterne er markeret med forskellige terningværdier i midten, så man er sikker på ved hvert terningslag, at man får råstoffer.

På siden af landfelterne er der vist det antal råstoffer, man har. Alle starter med en af hver undtagen i guld. For at vise, at man har 1 stk. af de pågældende råstoffer, vender man kortet således at siden med billedet af 1 råstof vender nedad. Får man 1 råstof drejer man kortet, så den viser 2 råstoffer i bunden. Bruger man råstoffer drejer man den i modsat retning og går fx fra 1 til 0. Da det højeste antal på kortet er 3 råstoffer, kan man altså aldrig have mere end 3 på lager pr. landfelt. Skal man bruge flere, må man få fat i flere landfelter.

Veje og landsbyer udgør grundstammen i fyrstedømmet, og skal ligge ved siden af hinanden i midten af ens ”spillefelt”. En landsby har altid 4 landfelter i hvert hjørne. De placeres således i en række over og under landsbyfeltet. For at bygge en ny landsby, kræver det, at man har en vej at placere den ved siden af, da landsbyer altid skal have en vej imellem sig. Bygger man en by lægges denne ovenpå landsbyfeltet og overtager denne plads.

Udover landsbyer/byer, landfelter og veje er der også andre slags kort. Disse er delt op i sætstakke og begivenhedskort. Begivenhedskort trækker man, hvis man slår et spørgsmålstegn med den ene terning (begivenhedsterningen). Disse kan bestå af alle mulige begivenheder, som har en god eller dårlig effekt. Fx er der kortet ”Omrejsende købmand” som gør, at man må købe råstoffer for guld 1:1 - dog max 2 stk.
Det kan også være en negativ begivenhed såsom ”Pest”, hvor man kan miste råstoffer.

Sætstakkene er en blanding af handlingskort, bygninger og enheder (fx helte og skibe).
Man starter med at tage 3 kort fra en sætstak, som man skal have på hånden. Dette er dem, man har mulighed for at bygge/bruge i sin tur. Der er ingen grænser for, hvor mange kort man må spille pr. tur – dog kan man selvfølgelig kun spille det antal, man har ved turens start.

Handlingskort lægger man i en afkastbunke, hvorimod bygninger/enheder skal lægges i ens fyrstedømme. Hvis man har en landsby, kan man bygge 1 kort over og under landsbyen. Hvis man får lavet sin landsby om til en by, må man lægge 2 kort over og 2 kort under denne. Man er altså nødt til hele tiden at udvikle sit fyrstedømme med landsbyer eller byer, for at få plads til at bygge de andre kort.

Helte og skibe skal også lægges på ledige byggefelter i fyrstedømmet. De kan have forskellige goder, som man kan få gavn af. Handelsskibe giver mulighed for at veksle/handle billigere med råstoffer. Normalt koster det 3 ens råstoffer at veksle til 1 valgfrit. Med handelsskibe kan man veksle 2:1.

Der er et enkelt skibskort, som gør det muligt at veksle mellem de to landfelter, som skibet ligger imellem. Det giver altså ingen fordele, når man ”handler med banken”, men gør det muligt at omdanne fx korn til uld, hvis skibet ligger imellem disse to landfelter – såfremt der er råstoffer at bytte.

Disse skibskort har et symbol med en vægt, som er handelspoint. Hvis man har 3 kort i sit fyrstedømme med handelspoint, får man træbrikken med vægtsymbolet og har derved handelsfordelen. Denne er 1 sejrspoint værd samt giver fordele igennem spillet. Hvis modstanderen får lagt minimum 3 handelskort ned, og får flere handelspoint end den anden, vil handelsfordelen skifte ejer.

Man skal altså ikke have flest kort med handelspoint på, men flest handelspoint symboler på de kort, som man har i fyrstedømmet.

Det samme gælder styrkefordelen, som er den anden træbrik. Denne får man ved at lægge heltekort ned i sit fyrstedømme. På samme måde som handelsfordelen, skal man have mindst 3 kort lagt ned, som har mindst 1 styrkepoint på hver for at få brikken. Styrkefordelen giver 1 sejrspoint. Får modstanderen flere styrkepoint i sit fyrstedømme undervejs i spillet, overgår styrkefordelen til denne.

Styrkefordelen giver på visse kort nogle gode fordele, som man kan nyde gavn af.

Udover handels- og styrkepoint findes der også evnepoint og fremskridtspoint. Evnepoint er også at finde på heltekort. På den ene terning er der et evnepoint-symbol. Når man slår denne, får spilleren med flest evnepoint lov at vælge et valgfrit råstof, som den eneste. Har man samme antal evnepoint får begge spillere 1 valgfrit råstof.

Fremskridtspoint er på visse bygningskort og giver lov til at have flere kort på hånden. For hvert fremskridtspoint, man har i fyrstedømmet, må man have 1 ekstra kort på hånden. Derudover er der visse begivenhedskort, som giver fordele til spillere med fremskridtspoint.

Da der er rigtig mange forskellige slags kort, vil det blive alt for omstændigt at gå ind i, hvad de hver især kan og hvordan de påvirker spillet, så det må blive en overraskelse til jer, når I skal spille det.

Spillet er turbaseret og hver tur forløber således:

1: Kast begge terninger (udbytteterning og begivenhedsterning)
Vend kortene som får råstoffer og dernæst udfør handlingen fra begivenhedsterningen. Hvis
begivenhedsterningen viser en rød kølle, udføres denne FØR udbytteterningen opgøres, da den
symboliserer røveri, som udmåles efter hvor mange råstoffer, man har.
2:Handlingsfase
Der kan udføres en eller flere af følgende handlinger:
Byg et kort – handel/veksling af råstoffer – handlingskort
3:Træk kort
Træk kort op på hånden, til man har det antal, man må have (afhængig af fremskridtspoint)
4: Ombytning af kort
Det er muligt at vælge et af sine kort på hånden, og lægge den i bunden af en sætstak og tage et nyt kort
i stedet.

På denne måde fortsætter spillet indtil en af spillerne når 7, 12 eller 13 sejrspoint afhængig af hvilken udgave, man spiller.

Vores tanker og vurdering af spillet

Først må jeg indrømme, at vi nok blev lidt skuffet, da vi pakkede spillet op. Det var et helt nyt format, når man kender det oprindelige Catan spil. Det tog lidt tid at finde ud af, hvordan det skulle spilles og selvom vi indtil videre kun har spillet det 8-10 gange, så ser spillevejledningen allerede lidt slidt ud, fordi den tages frem mange gange undervejs i hvert spil.

Når nu vi snakker om spillevejledningen, så har den både sine fordele og ulemper. Det er vældig fint, der på bagsiden er lavet en oversigt, så man kan se, hvad en tur består af. Det havde måske været mere praktisk, hvis man havde lavet 2 kort med samme ”algoritme”, som hver spiller kunne have liggende foran sig, uden det fyldte en hel masse. (Man får brug for en del bordplads i forvejen).

Det er rart spillevejledningen er delt lidt ind, så introduktionsspillet står beskrevet først, og så kan man spille dette inden, man læser videre. Det føles lidt som om, man på den måde lærer spillet at kende i etaper, uden man bliver overbebyrdet med en masse regler, man ikke kan holde styr på, når man er helt ny spiller.

Det er rigtig fint, der bagerst i bogen er lavet en form for oversigt, over hvilke slags kort, der findes i hvilke temasæt. Ideen med det er, at man kan læse nærmere omkring kortene, hvis man er i tvivl om, hvordan det skal bruges. På den måde har man nærmest et opslagsværk. Men... det er ærgerligt, at billedet af kortene er så små, at man i vejledningen ikke kan se, hvad der står på kortet OG den ekstra forklaring ofte er ret mangelfuld.

Vi har mange gange slået op for at få svar på, hvorledes kortet skulle bruges, og endt med selv at måtte gætte os frem, fordi forklaringen ikke gav noget svar overhovedet. Normalt er det ikke et problem, vi plejer at have, når vi spiller og lærer nye spil at kende, så det bliver lidt et irritationsmoment her.

Når man spiller de forskellige temasæt et ad gangen, vil man formentlig opleve, at der dukker spørgsmål op, som først bliver besvaret, når man har spillet alle 3 temasæt. Kortene hænger indirekte sammen og derfor foretrækker vi helt klart at spille med alle 3 temasæt på samme tid.

Da vi spillede temasættene enkeltvis, fandt vi ud af, at det i ”urolighedernes æra” var bedst at have helte og få styrkefordelen og i ”fremskridtets æra” var bedst at få bygninger med fremskridtspoint. Faktisk er det så markant, at man næsten med sikkerhed kan sige, at personen som først får styrkefordelen i ”urolighedernes æra” i starten af spillet, vinder spillet til sidst.

Der er ganske enkelt nogle fordele i hver sin æra, som kan gøre magtbalancen ret skæv fra start og det resulterer i at den ene spiller hele tiden har magten og den anden knokler for at hænge bare en lille smule i. Til gengæld bliver det mere afbalanceret, når man bruger alle kortene, og der er flere muligheder for at hive sejren i land.

Ligesom i det almindelige Catan er råstoffer altafgørende. Man kan ikke lave bygninger uden og man kan ikke vinde uden bygninger. Derfor skal man sørge for at optimere sine muligheder for at få råstoffer. Det er meget fedt, at der er andre muligheder for at få råstoffer end blot ved at terningen viser det antal øjne, man skal bruge.

Begivenhedsterningen giver et ekstra element, og hvis man har bygget sit fyrstedømme rigtigt op, så kan man via den få mange ekstra råstoffer hele vejen gennem spillet.

Som nævnt blev vi måske lidt skuffede, da vi pakkede spillet op og så det var en del anderledes end vi havde forventet. Men Catan Duellen er et godt eksempel på, at anderledes ikke betyder dårligere – bare anderledes.

Efter vi havde spillet det et par gange, blev mere kendt med kortene og tog alle temasæt i brug samtidig, så endte det faktisk med at blive et af vores nye 2-player favoritspil.

Catan Duellen er et spil for sig, og det skal ikke sammenlignes med det almindelige Catan, men have lov at stå for sig selv.

Det er inspireret af Catan og der er da også lighedspunkter, men Catan Duellen er ”sin egen” og det er faktisk ret godt. Vi vil klart anbefale det til andre forældrepar, hvor ungerne enten er for små til at spille brætspil eller for gamle til, at de gider være sammen med deres forældre. Man skal dog være opmærksom på, at et spil sagtens kan tage 2 timer, så det er ikke et hurtigt spil til en hverdagsaften kl. 21.

Næste beslutning bliver så, om vi skal anskaffe os endnu et, da det åbner for den sidste måde at spille det på; Turneringsspil. I spillevejledningen står det beskrevet ganske kort til allersidst og omtales som ”den mest krævende duelvariant”. Spillereglerne til denne variant er dog ikke beskrevet, men der henvises til hjemmesiden catan.de, hvor man kan læse nærmere (og før man går i panik over, at det er en tysk hjemmeside, kan jeg berolige jer med, at det hele står på engelsk derinde).

- Joan Frederiksen

Læs også spilanmeldelsen af Catan (aka Settlers)

Læs også anmeldelsen af spil-udvidelsen Catan: Søfarere

Læs også anmeldelsen af spil-udvidelsen Catan: Handelsmænd & Barbarer

Læs også anmeldelsen af spil-udvidelsen Catan: Eventyrer & Pirater

Læs også anmeldelsen af spil-udvidelsen Catan: Byer & Riddere

Læs også spilanmeldelsen af Catan Duellen

Læs også spilanmeldelsen af Catan Junior

Læs også spilanmeldelsen af Catan: Mod Stjernerne - År 2700

 

Anmeldelse af spilCategory_anmeldelse af spilSpilbræt

Smid en kommentar

Alle kommentarer skal godkendes inden de blivet publiceret

Legebyen.dk anbefaler

Magna-Tiles - 100 stk. transparent. - Billede 1Magna-Tiles - 100 stk. transparent.
Magna-Tiles - 100 stk. transparent.
Udsalgspris779,95 kr
På lager
Se varen