Living Forest spilanmeldelse

Alder: Anbefales fra 8 år | Spillere: For 2 - 4 spillere | Spilletid: Ca. 60 min. | Producent: Ludonaute | Priser: Vinder af Årets Familiespil 2022 i Frankrig og Årets Kenderspil 2022 i Tyskland.

"Generelt er det bare et virkelig godt spil, som virker gennemført og gennemtænkt. Det bliver helt sikkert et spil, vi kommer til at spille ofte – formentlig både min mand og jeg alene mod hinanden og også sammen med venner..."


En spilanmeldelse af Living Forest

Valget om at skulle prøve Living Forest blev truffet efter, at jeg havde hørt flere tale i rosende vendinger om det. Det er altid lidt farligt, fordi forventninger dermed også er højere og så kan man næsten kun blive skuffet. Kan dog allerede nu afsløre, at jeg/vi ikke blev skuffet denne gang.Spillet kommer i en solid kasse, der måler ca. 29.5 * 29.5 * 7 cm. Man skal starte i god tid med at klargøre spillet for første gang, for der er en del indhold, som skal prikkes ud og samles.

Det indeholder 14 * 4 startkort med skytsdyr, 23 ildvarankort, 51 niveaukort med skytsdyr, 4 spillebrikker, 43 træbrikker (inkl 4 start-træbrikker), 3*4 sejrsbrikker, 4 skovspilleplader, 1 åndecirkelplade, 58 flammebrikker, 1 plade til skytsdyrkort og flammebrikker, 1 plade til ildvarankort og fragmentbrikker, 20 fragmentbrikker, 2 holdere til træbrikker, 1 hellig træ brik og 1 spillevejledning/hæfte.

Allerede da vi åbnede kassen og så alle disse elementer, fik vi første optur over spillet. Alle elementer er i virkelig god kvalitet, som ikke sådan lige slides ned eller ødelægges og de er rare at bruge.

Der er flere detaljer, som egentlig havde været unødvendige, men det viser bare, at der virkelig er tænkt over tingene og det gør altså en forskel, selvom det burde være lige meget ift. selve spillet.

Fx er der lavet holdere, man selv skal samle til træbrikkerne og på dem er der tydeligt vist, hvor de forskellige brikker skal placeres. Derudover kan man se ikonerne både på toppen og på siden af holderne, så det undervejs i spillet er nemt at se, hvilke bonusser de forskellige træbrikker giver, når man skal vælge, hvilken man vil have til sin skov.

Det havde måske heller ikke været nødvendigt at lave en lille plade til skytsdyrkort og flammebrikker, men det gør det nemt at stille det op på bordet, og det er lavet sådan, at det er nemt finde ud af, hvilke flammebrikker, der hører til de forskellige niveaukort, når man skal lægge flammebrikker på åndecirklen under afslutning af runden.

Spillebrikkerne (kaldet naturånder) er også papbrikker, der samles, så de kan stå oprejst – det samme gælder ”det hellige træ”, som markerer startspilleren for hver runde.

Spillevejledning var lige ved at tage pusten fra os, da vi opdagede, at det var et hæfte på størrelse med et magasin – eller som vores kammerat sagde: ”det er jo ligesom et tykt Anders And blad”.

Jeg kan faktisk godt lide spil, som har så meget gameplay, at spillevejledningen netop er meget lang og måske også kan virke indviklet. Men normalt kan jeg bare bedst lide dem, hvis jeg ikke selv behøver lære spillet at kende via spillevejledningen, men igennem folk som blot forklarer reglerne før og undervejs i spillet, som kender det i forvejen.

Jeg valgte derfor at snyde lidt og kigge på videoer på youtube, hvor der er flere, som forklarer spillets regler (dog oftest på engelsk). Men faktisk hjalp det mig ikke synderligt meget denne gang. Så efter 5 min. på youtube, valgte jeg alligevel bare at give mig i kast med spillevejledningen.

Det viste sig, at det kun var de sidste sider (s.49-64), der var den danske vejledning og ud af disse 15 sider, var der mange illustrationer og teksten var stor. Så faktisk var der slet ikke så meget tekst alligevel, og det var også letlæseligt.

På bagsiden af spillevejledningen er der lavet et eksempel på pointoptælling. Der skal man dog lige være opmærksom på, at der er en fejl, så billede og tekst ikke hænger sammen.

Om selve spillet

Nu skal I nok holde tungen lige i munden, og jeg skal forsøge at gøre mit bedste for at forklare spillet på mest overskuelig måde. Det er ikke fordi, at spillet er meget svært at lære, men der er en del forskellige elementer i det – på den gode måde.

Alle spillere får sin egen skovspilleplade, 1 naturåndsbrik (spillebrik), 3 sejrsbrikker og 14 startkort med skytsdyr. Herudover stilles startbrikken (det hellige træ) ved den spiller, som skal starte runden.

Spillerne er naturånder, som skal redde skoven og det hellige træ fra Onibis. For at dette kan lade sig gøre, skal man lykkes med en følgende:
- plante 12 beskyttende træer
- samle 12 hellige blomster
- slukke 12 flammer

Når en spiller har opnået en af ovenstående muligheder, spilles runden færdig og derefter stopper spillet.

Er der kun én spiller, som har opnået det, kåres han/hun til vinder af spillet. Har flere spillere opnået en af mulighederne i samme runde, tælles der point for at se, hvem der vinder (Mere om dette senere).

De 3 sejrsbrikker, man starter med at have repræsenterer; 1 beskyttende træ, 1 flamme og 1 blomst. Altså 1 slags på hver sejrsbrik. Disse kan dog blive stjålet i løbet af spillet.

En runde består af 3 faser i denne rækkefølge:
- skytsdyrfase
- handlingsfase
- rundens afslutning

I første fase (skytsdyrfasen) spiller alle spillere på samme tid.
Hver spiller vender kort på bordet foran sig (dette kaldes hjælpelinjen) fra sin egen bunke indtil de enten selv ønsker at stoppe eller til der er 3 solitære dyr (markeret med sort symbol i øverste venstre hjørne).

Hvis man stopper med at vende kort inden der er 3 solitære dyr, har man efterfølgende 2 handlinger at gøre godt med. Har man derimod taget chancen og fortsat med at vende, så der er 3 solitære dyr i hjælpelinjen, har man efterfølgende kun 1 handling. Det kan altså i visse tilfælde godt betale sig at være lidt forsigtig.

Er man i besiddelse af fragmentbrikker (forklares senere), kan man dog være lidt mere rolig, da man derved kan fjerne et kort fra sin hjælpelinje og altså slippe af med det 3. solitære dyr, man vender.

Har man købt sig til nogle flokdyrkort, som er markeret med et hvidt symbol, kan disse også bruges til at neutralisere solitære dyr 1:1.

I anden fase er det spilleren med startbrikken (det hellige træ), som begynder.
Hver spiller har 1 eller 2 handlinger (afhængig af hvor mange solitære dyr, der ligger i sin hjælpelinje).

Man må kun lave samme handling én gang (medmindre man får det træ, som giver lov til at udføre samme handling 2 gange).


Man kan vælge mellem følgende handlinger:

- Tag en fragmentbrik
Disse kan bruges til at fjerne kort fra sin hjælpelinje under første fase fremadrettet. Når man bruger en fragmentbrik, lægges den tilbage i bunken af fragmentbrikker på bordet og kortet, som man har annulleret lægges i bunken med brugte kort. Dog er der den undtagelse, at hvis kortet er et ildvarankort, så ryger det tilbage i bunken på bordet og ikke i spillerens brugt-bunke.

- Tiltræk skytsdyr
Her skal værdien af alle sol-ikonerne i hjælpelinjen lægges sammen. De udgør nu det beløb, man kan købe 1 eller flere skytsdyrkort med. Der er forskellige effekter på kortene, man kan købe – nogle gange både positive og negative. Disse lægges med billedsiden nedad øverst i egen bunke, og vil dermed blive de første, man vender næste gang i fase 1.

- Sluk flammerne
Her lægges værdien af alle dråbe-ikonerne i hjælpelinjen sammen. Med disse kan man slukke (tage) flammebrikkerne, som ligger inde i åndecirklen. Det er værdien på flammebrikkerne, man skal matche eller overgå for at tage dem. Hvis man har dråber nok, må man gerne tage flere flammebrikker.

- Flyt frem på åndecirklen
Her skal alle hvirvelvindsikonerne i hjælpelinjen lægges sammen. Dette er antallet af felter, man må flytte frem i åndecirklen. Man kan ikke flytte frem på et felt, hvor der i forvejen står en spiller, så i stedet hopper man over spilleren, så det felt ikke tæller med. Man bestemmer selv, om man vil bruge alle ikonerne, eller kun flytte nogle af felterne. Felterne i åndecirklen repræsenterer forskellige bonus handlinger, som man udfører straks efter at være landet på feltet. På den måde kan man godt indirekte udføre samme handling 2 gange i samme tur.
Hvis man hopper over en spiller, når man flytter rundt i åndecirklen, må man tage en valgfri sejrsbrik fra denne spiller.

- Plant et træ
Værdien af alle plante-ikoner i hjælpelinjen lægges sammen. Man må tage 1 træ som koster op til det antal ikoner, man har i sin hjælpelinje. Spilleren placerer den valgte træbrik på sin skovspilleplade. Hvert træ har en effekt, som herefter er gældende i resten af spillet.

Udover effekten på brikken, kan man også få ekstra bonus effekter, ved at lave en lodret eller vandret linje af træer på skovspillepladen. Træbrikker skal placeres ved siden af en anden træbrik. Inden spillet starter har alle spillere placeret en ”passiv” træbrik i midten af skovspillepladen, og bygger ud fra denne i starten.

Hjørnefelterne på skovspillepladen har nogle bonuseffekter, som udføres idet man lægger en træbrik på dette felt, og kun denne ene gang.


Tredje fase er rundens afslutning

Først angriber Onibi ved hjælp af flammebrikkerne, som ligger inde i åndecirklen (hvis de ikke alle sammen er blevet snuppet under handlingsfasen). Det er flammernes værdi, der er afgørende for hvor hårdt angrebet er og ikke antallet af flammebrikker. Hvis der fx ligger tre flammebrikker med tallet 2 og en flammebrik med tallet 3, så angriber Onibi med 9. For at kunne stå imod skal man have mindst lige så mange dråbeikoner i sin hjælpelinje, som antallet Onibi angriber med.

Har man ikke dråber nok til at stå imod angrebet, skal man tage samme antal ildvarankort, som der er flammebrikker i åndecirklen. I ovennævnte eksempel vil det være 4 ildvarankort. Disse lægges i spillerens bunke af brugte kort.

Ildvarankort har ingen positive effekter, men er et solitært dyr, og øger derfor risikoen for at få 3 solitære dyr i sin hjælpelinje og derved kun 1 handling.
Herefter angriber Onibi det hellige træ. Dette gøres ved at lægge flammebrikker ind i åndecirklen ud fra hvor mange kort, der er blevet købt i runden.

Er der købt kort i øverste række, lægges der en eller flere flammebrikker med værdien 2 ind i åndecirklen. Er der købt kort fra midterste række, lægges der en eller flere flammebrikker med værdien 3 ind i åndecirklen. Er der købt kort fra nederste række, lægges der en eller flere flammebrikker med værdien 4 ind i åndecirklen. Der kan max ligge 7 flammebrikker i åndecirklen ad gangen. Der står ikke noget i spillevejledningen ift. hvilke flammebrikker, der skal lægges ind i cirklen først i tilfælde af, at man ikke kan lægge ind for alle kort, der er taget i runden. Vi spiller dog med, at man tager fra højeste værdi først.

Er der ingen flammer i åndecirklen på dette tidspunkt og der ikke er købt kort, lægger man altid 1 flammebrik ind med værdien 2, så der er flammebrikker i spil i alle runder.

Er der købt kort, lægges der nye kort ind på de tomme pladser fra de respektive bunker, der passer dertil.


Kortene i hjælpelinjen lægges i egen bunke af brugte kort, det hellige træ gives videre til næste spiller og en ny runde starter herefter.

Spillet er slut efter den handlingsfase, hvor det er lykkedes en spiller at samle mindst 1 af følgende:
12 træer (inkl. starttræet i midten af skovspillepladen og eventuelle træ-sejrsbrikker)
12 blomster (Antallet af blomster i hjælpelinjen, på skovspillepladen og eventuelle blomster-sejrsbrikker)
12 flammebrikker (Antallet af flammebrikker samlet fra åndecirklen samt eventuelle flamme-sejrsbrikker)

Hvis flere spillere har opfyldt mindst 1 af disse mål i samme handlingsfase, tælles de samlede point af ALLE træer, blomster og flammebrikker og spilleren med højeste antal har vundet.

Vores vurdering

Vi er kæmpe fans af Living Forest. Det kan ved første øjekast virke lidt svært eller forvirrende, men det er faktisk ikke så slemt, når man lige har prøvet det en enkelt gang.

Hvis man aldrig har spillet før, skal man forberede sig på, at det tager lidt tid både at stille op og læse spillevejledningen, men det er tiden værd.

Jeg vil faktisk gå så vidt og sige, at jeg vist er lidt forelsket i Living Forest...

Jeg er vild med alle komponenter i spillet. Det er flot design, der er tænkt over detaljerne ift. brugervenlighed og det er slidstærkt i god kvalitet. Det fungerer ganske fint med både 2, 3 og 4 spillere og passer også meget godt med at det er fra 10 år og opefter.

Vi har spillet det nogle gange efterhånden og har også forsøgt at gå efter forskellige måder at vinde på. Der er en klar tendens til, at det er nemmest at vinde på flammebrikker – særligt i spil med kun 2 og til dels også 3 spillere.Man kan bedre vinde på blomster og træer i et spil med 4, da man får muligheden for at snuppe sejrsbrikker fra 3 andre spillere, og derved kun skal bruge 9 træer på skovspillepladen eller 9 blomster i hjælpelinjen og på skovspillepladen udover disse. Hvis man har fået rigeligt kort med flytteikoner, kan man sagtens i én handling snuppe sejrsbrikker fra alle 3 modstandere.

Vi har overvejet at ændre lidt på reglerne, så man skal have flere flammebrikker for at vinde end blomster eller træbrikker, hvis man er 2 eller 3 spillere. Det virker i hvert fald bedre for os, så alle ikke går efter flammebrikkerne hver gang, fordi det er nemmest. Det er til gengæld også det eneste lille host, jeg kan komme med, når det gælder Living Forest.

 

Generelt er det bare et virkelig godt spil, som virker gennemført og gennemtænkt. Det bliver helt sikkert et spil, vi kommer til at spille ofte – formentlig både min mand og jeg alene mod hinanden og også sammen med venner.


- Joan Frederiksen

Læs også spilanmeldelsen af Carcata

Læs også spilanmeldelsen af Ludo Quiz

Læs også spilanmeldelsen af Bezzerwizzer


Anmeldelse af spilSpilbræt

Smid en kommentar

Alle kommentarer skal godkendes inden de blivet publiceret

Legebyen.dk anbefaler

Magna-Tiles - 100 stk. transparent. - Billede 1Magna-Tiles - 100 stk. transparent.
Magna-Tiles - 100 stk. transparent.
Udsalgspris779,95 kr
På lager
Se varen