Magna-Tiles og indskolingsbarnet

Alder: Anbefales fra 3 år | Materiale: Plast & Magneter | Type: Magnetisk Konstruktionslegetøj | Mærke: Magna-Tiles

"I folkeskolen, hvor meget af undervisningen foregår på tavlen, forsøger både læreren og pædagogen i stigende grad at inddrage forskellige alternative læringsformer og miljøer, så alle børn har lige vilkår for at udvikle sig fagligt og socialt. Børn lærer på forskellige måder, så det er selvfølgelig vigtigt at give børn forskellige muligheder og indgangsvinkler til læring..."

Magna-Tiles magneters brug til alternative indlæringsstile for førskole- og indskolingsbarnet

De fleste forældre er nok stødt på de multifarvede magneter i mange forskellige former, farver og størrelser rundt omkring i deres børns institutioner.

Mine børn har siden deres første møde med Magna-Tiles været helt vilde med dem. Hvilket jeg sådan set, godt kan forstå; de er farvestrålende, der er mange forskellige former med kanter og rundinger, de kommer i størrelser som alle børnehænder kan rumme, de kan sidde sammen på alle tænkelige sjove måder og så kan barnet skabe noget helt selv. Det er da noget nær en optimal opskrift på børnelegetøj.

I folkeskolen, hvor meget af undervisningen foregår på tavlen, forsøger både læreren og pædagogen i stigende grad at inddrage forskellige alternative læringsformer og miljøer, så alle børn har lige vilkår for at udvikle sig fagligt og socialt. Børn lærer på forskellige måder, så det er selvfølgelig vigtigt at give børn forskellige muligheder og indgangsvinkler til læring.

I indskolingen, altså fra 0.-3. klasse, oplever jeg selv som pædagog at møde børn, der har stor gavn af den kreative og legende læring, som eksempelvis Magna-Tiles kan bidrage med.

Ligeledes kan førskolebarnet, altså de 4-5-årige, have stor glæde af den strukturerede leg med Magna-Tiles som herunder beskrives.

Som mor er jeg stor fortaler for, at børnehaven/skolen og hjemmet samarbejder om det enkelte barns udvikling og læring både fagligt og socialt. Jeg synes dog også, at der er stor forskel på, hvordan udviklingen/læringen skal foregå på de forskellige arenaer. Derhjemme vil jeg rigtig gerne udvikle og lære med mine børn igennem leg og nærvær, her er det oplagt for os at bruge Magna-Tiles magneterne som et redskab, da vi har dem i legetøjssortimentet på værelset.

Om Magna-Tiles

Magna-Tiles er et magnetisk konstruktionslegetøj til børn og barnlige sjæle fra 3 år og op. Magneterne emmer af kvalitet, design og muligheder.

Magna-Tiles magneterne er magnetiske hele vejen rundt langs kanten på brikkerne. Derudover er de ikke afhængige af den enkelte magnets pols ladning, hvilket gør, at alle brikkerne vil tiltrækkes af hinanden, uanset hvordan barnet vender og drejer dem.

I produktionen af Magna-Tiles er der et meget stort fokus på sikkerhed. Dette både i forbindelse med sikker indkapsling af magneterne, men også når det kommer til kemien. Magna-Tiles er således fri for blandt andet BPA og ftalater og lever op til alle europæiske standarder, når det kommer til legetøj.

Når der leges med Magna-Tiles, er mulighederne rigtig mange, det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Der kan eksempelvis bygges flade mønstre og 3 dimensionelle figurer, der kan stables, sorteres og tælles, mulighederne er som sagt rigtig mange.

I legen med Magna-Tiles udvikler barnet en masse vigtige og gode færdigheder, som kan bruges i hverdagens mange forskellige situationer. Barnets fantasi, nysgerrighed og abstrakte tankegang bliver virkelig sat i spil, når Magna-Tiles magneterne tages frem. Former og farver trænes sammen med evnen til at mestre problemløsning og overblikket i sammensætninger og byggeteknikker. Der er slet ingen tvivl om, at legen med Magna-Tiles styrker barnets finmotoriske færdigheder. Barnet træner koordination, præcision og teknikker når det undersøger legen med hjælp fra hænder, fingre og ansigt. Det er også her, at barnet øver sig i øje-hånd koordinationen, altså evnen til at få øjne og hænder til at samarbejde om en aktivitet.

De sociale færdigheder nyder også rigtig godt af legen med Magna-Tiles. Børn på tværs af aldre og køn skaber et fælles tredje i legen, de interagerer og øver sig i de sociale spilleregler, de spejler sig i hinanden og de skaber og udvikler relationer til og med hinanden. I legen med magneterne er der både mulighed for den stille fordybelse, men der er også mulighed for en masse gode samtaler, som jo bidrager til barnets sproglige udvikling.

Alt i alt må man sige, at den helt frie leg med og omkring Magna-Tiles magneterne er meget givende.

I det kommende vil jeg rigtig gerne dele nogle strukturerede aktiviteter med Magna-Tiles, som både forældre og fagpersoner kan bruge, som en alternativ læringsstil til førskole- og indskolingsbarnet. Det er altid muligt at justere på legen, så den passer til det enkelte barn, eksempelvis ved at skrue op eller ned for sværhedsgraden eller ved at ændre på detaljer i forbindelse med former, farver, kendte og ukendte faktorer.

Matematik

Det er oplagt at tænke på matematik når man sidder med de mange forskellige former, som Magna-Tiles kommer i, så det har vi selvfølgelig afprøvet.

Tal

Et godt sted at starte med de mindste når det gælder de matematiske færdigheder, er tal. Altså det helt grundlæggende, hvordan ser tallet ud og hvordan er formen, når det skrives.

Til denne aktivitet skal der bruges flere forskellige Magna-Tiles magneter i forskellige former og størrelser. Ved at bruge magneterne skal barnet nu øve sig i, at lave de forskellige tal. Det kan være i starter fra en ende af og tager dem i rækkefølge, det kan også være, at barnet selv vil bestemme ud fra kendskabet til tal, måske er det den voksne, der siger hvilket tal, der skal laves. Er kendskabet til tallene småt, kan den voksne skrive tallet på et papir og så kan barnet gengive det ved siden af papiret med magneterne.

Mængder og talrækken

Når barnet kender tallene, kan man begynde at øve sig på mængder og talrækken. Magneterne lægges i bunker og barnet tæller mængden i de forskellige bunker. Resultatet kan enten siges højt, skrives ned på et papir eller skabes med magneterne. I denne aktivitet kan man også gøre det bagfra således, at man eksempelvis stiller opgaven: find bunken med 7 magneter i.

Det er muligt at justere sværhedsgraden i legen ved, at der skal findes en meget specifik bunke med farver og former eksempelvis: bunken med 3 trekanter og 4 firkanter eller bunken med 2 røde trekanter, 1 blå firkant og 1 gul firkant.

Når vi skal øve os legende på talrækken med Magna-Tiles, kan barnet helt simpelt lave talrækken med en stablet bunke eller sammensatte magneter fra et og opefter alt efter, hvor langt barnets talrække kendskab rækker. Den voksne kan også lave talrækken i stabler/sammensatte magneter og så undlade at udfylde nogle pladser i talrækken, barnet skal nu udfylde de tomme pladser med den rette mængde magneter.

10’er venner

10’er venner er et emne der bliver introduceret i 0. klasse. 10’er venner er de tal imellem et og ni, som er venner og tilsammen giver 10. Et eksempel kunne være tre og syv, som er 10’er venner. 10’er venner er et grundlæggende redskab, når der skal trænes i at lægge til og trække fra, hvilket bliver nemmere, når barnet kender 10’er vennerne.

Når man vil øve 10’er venner med Magna-Tiles magneterne, lægges de i bunker med forskellige antal fra et til ni rundt omkring på gulvet. Nu gælder det så om at finde 10’er venner med bunkerne. Legen kan justeres ved, at 10’er vennerne skal findes imellem bunker, der er samme farve, form eller størrelse.

Plus & Minus

Nu har vi leget med tal, mængder, rækkefølge og 10’er venner så nu er vi faktisk klar til at lege med plus og minus.

Til at starte med skal der bruges nogle tegn; plus, minus og lighedstegn, de kan laves på et stykke papir eller med magneter.

Når der er styr på tegnene, starter man med at lave nogle plusstykker. Dette gør man ved at lægge en mængde magneter på den ene side af plustegnet og en mængde magneter på den anden side af plustegnet. Barnet kan nu tælle eller måske endda bruge 10’er vennerne til at finde resultatet på regnestykket, som placeres med magneter efter lighedstegnet i en bunke eller som et konstrueret tal.

Når barnet er ved at være fortrolig med plustegnet, kan man bringe minustegnet i spil og lege lidt med regnestykket som før, dog bare hvor man jo trækker magneterne fra i stedet for at lægge dem til. Bliver legen for let, kan den justeres ved at bringe endnu flere magneter i brug på de forskellige sider af tegnene. Der kan også byttes rundt på de kendte faktorer i regnestykket, så man starter med en bunke magneter på resultatets side efter lighedstegnet og en bunke på den ene side af plus eller minus. Eksempelvis 3- =10. Nu skal der findes frem til mængden, der sammen med 3 magneter giver 10 magneter.

Større end, mindre end eller det samme

Når vi skal lege større end, mindre end eller det samme skal vi ligesom med plus og minus bruge nogle tegn. Vi skal bruge større end tegnet, som ser sådan her ud > og mindre end tegnet, som ser sådan her ud < og så skal vi bruge lighedstegnet =. Tegnene kan skrives på et stykke papir eller kreeres med magneter.

Har man Magna-Tiles krokodillen, kan denne også bruge som større end og mindre end tegnet i form af dens gab, der har samme form som tegnet. Når der er styr på tegnene, kan man med fordel starte med at lave to bunker med magneter. Nu skal barnet tælle magneterne i de to bunker og finde ud af, hvilket tegn der skal placeres imellem de to bunker.

Der kan justeres på legen ved, at der kun laves en bunke og sættes et tegn, nu skal barnet selv finde ud af antallet af magneter, der skal være på den anden side af tegnet.

Geometriske figurer

Magna-Tiles magneterne er oplagte til at udforske geometrien på en legende måde. Magna-Tiles findes i mange forskellige geometriske figurer såsom; kvadratiske firkanter, rektangler, retvinklet trekanter, ligesidet trekanter og cirkler. I legen med magneterne kan der startes nogle gode samtaler om de forskellige geometriske figurer alt imens, at barnet kan sidde med dem i hænderne og udforske dem.

Legen kan justeres ved, at barnet skal bygge en af figurerne i en forstørret udgave ved hjælp af andre magneter. Vil man justere yderligere på sværhedsgraden til de større børn, kan man sige at de skal bygge en femkant, sekskant, oval mm.

3D geometriske firgurer

Når der er styr på de 2D geometriske figurer, kan man begynde at lege lidt med 3D ved at udforske rum og dybde. Legen kan lyde på at bygge en kasse, en pyramide eller måske en trapez.

Sortering i geometriske figurer og farver

En anden sjov leg, hvor vi lærer om geometriske figurer og farver, er ved helt simpel sortering. Saml en masse magneter og lad barnet sortere dem både i former men også i farver og måske med begge kriterier på en gang. Samtal med barnet omkring hvor mange der er af de forskellige. Eksempelvis ved at spørge: hvor mange trekanter er der? eller hvor mange blå firkanter er der? På den måde lærer barnet også at sætte ord på den matematiske viden igennem legen.

Fortsæt mønstret

Legen med at fortsætte et mønster er også en leg, som de fleste børn synes er ret sjov. I 0. og 1. klasse er der flere opgaver i barnets matematik bog, hvor man skal fortsætte et mønster. Jeg oplever, at nogle børn kan have svært ved at forstå øvelsen i bogen og her vil det være rigtig godt at lege øvelsen ind med Magna-Tiles magneterne.

Legen starter med, at den voksne laver et mønster, altså en kombination hvor elementerne går igen. Det kan eksempelvis være; en blå firkant, en grøn trekant, en rød firkant, en blå firkant, en grøn trekant og en rød firkant. Nu skal barnet så fortsætte mønstret ved at lave samme kombination. Legen kan justeres ved at tilføje flere magneter til den oprindelige kombination så den bliver længere eller mere kompleks.

Spejling

Spejling kan være en svær øvelse for børn, men de fleste børn får rigtig godt styr på det, når de først har knækket koden. Magna-Tiles har også lavet magneter med spejle og spejle er et rigtig godt redskab, når børn skal lære om spejling af figurer.

Der kan bruges en enkelt spejlmagnet og ellers kan man samle flere spejlmagneter til et stort. Barnet laver først en simpel figur på tre til fire magneter, ved hjælp af spejlet skal barnet nu spejle figureren ved at bygge den på den anden side af spejlet.

Legen kan justeres ved at bruge flere og flere magneter, til den figur, der skal spejles.

Der kan også leges med at spejle figuren fra flere vinkler eller akser som det kaldes i matematik.

Symmetri

Symmetri og spejling er stort set det samme. Når man arbejder med symmetri, betyder det, at figuren kan foldes et bestemt sted, så den ene halvdel passer præcis med den anden halvdel. I legen med symmetriakserne kan barnet opdage, at nogle figurer ingen symmetriakser har og at nogle figurer, har mere end en symmetriakse. Der kan laves forskellige figurer, som barnet skal forsøge at dele et bestemt sted, således at delene er ens.

En justering af symmetrilegen kunne være, at den voksne bygger halvdelen af en figur og så skal barnet bygge resten af figuren, så den er symmetrisk. 

Deling

Division kan være et svært emne at blive klog på, som med alt andet, jo mere vi øver os, jo bedre bliver vi. Derfor kan vi jo lige så godt give os i kast med legen; at dele med hinanden med Magna-Tiles magneterne. Til at starte med er det en rigtig god idé at starte med en mindre mængde magneter, hvor legen går ud på at dele dem i to lige store bunker. Når barnet har fat i den leg, kan man begynde at tilføje magneter og justere på legen, ved at de skal deles op i et bestemt antal bunker. Yderligere justering af legen kan være, at diverse former og farver skal deles lige over.

Division er ligesom regnearterne plus og minus ret vigtig for, at barnet kan mestre matematikken. Så gør læringen sjov og leg det ind med dine børn både derhjemme og på arbejdet.

Dansk

Magna-Tiles magneterne er jo identiske med en del geometriske figurer, så at tænke dem ind i barnets matematiske læring gennem leg er jo oplagt. Dog må man ikke lade sig begrænse af denne oplagthed, for der er også læring at hente indenfor danskkundskaben i legen med magneterne.

Store og små bogstaver samt bogstavsammemsætning

Et rigtig godt sted at starte er, ligesom med tallene, med det helt grundlæggende. Nemlig hvordan ser de forskellige bogstaver ud og hvilken form har de, når de skrives. Lad barnet bygge de forskellige bogstaver med magneterne.

Måske kender barnet i forvejen bogstaverne fra sit navn, så start med dem og byg lige så stille på, ved at tegne de resterende bogstaver på et papir og lade barnet bygge efter med magneterne. Spørg barnet om det kan skrive sit navn med magneter, start en samtale om hvad de forskellige bogstavers lyde siger og hvilke ord, der starter med bogstavet.

I bogstavlegen er der mulighed for mange justeringer. Det kunne eksempelvis være at skrive andre ord som barnet kender eller at lave ord af enkelte bogstaver ved at sammensætte dem forskelligt. Det kan gøres ved at bygge bogstaverne i, s og m med barnet og sætte dem sammen som ordene: mis, is og si.

Når barnet har styr på bogstaverne i deres store format, kan man også begynde at arbejde med de små bogstaver. Lad barnet bygge både det store og det lille bogstav ved siden af hinanden. Lav ord, hvor stednavne begynder med stort og hvor resten af ordet er med små bogstaver.

 

Billedkunst

Et tredje sted som også rummer en god portion faglig læring i legen med Magna-Tiles magneter, er billedkunst.

Farver

Magna-Tiles magneterne kommer i et væld af farver.

Til det helt lille barn, kan man starte legen med at snakke om de forskellige farvers navne, indtil barnet er tryg i farvegenkendelsen.

Når barnet har styr på farvernes navne, kan man begynde at lege med kendskabet til de 3 primærfarver; gul, blå og rød. Primærfarverne er de farver, som man ikke kan blande sig frem til.

Efterfølgende kan man begynde at introducere sekundærfarverne, som er de farver, man får, når man blander primærfarverne, nemlig; grøn, orange og violet. Denne leg kan leges ved at tage de forskellige primærfarver og sætte dem sammen i vinduet, så lyset skinner igennem farverne.

Blander vi sekundærfarverne yderligere, får vi tertiærfarverne; gulorange, rødorange, rødviolet, blåviolet, blågrøn og gulgrøn. Hele læringen omkring primær-, sekundær- og tertiærfarverne kan samles i en farvecirkel, som barnet kan prøve at lave med magneterne.

Mandala

De fleste kender nok mandalaer fra malebøger, men faktisk er der rig mulighed for at lave mandalaer på mange andre måder, blandt andet med Magma-Tiles magneterne. Mandala betyder cirkel og i dag bliver mandalaer brugt til blandt andet at meditere og skabe fokus.

Mandalaer er kendetegnet ved at være en form for et mønster, hvor der er gentagelser eller som vi jo har lært symmetri.

Ved at bruge magneterne kan barnet skabe sine egne mandalaer, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Lav sammen med barnet forskellige mandalaer både i varierende størrelser, farver, former og med forskelligt underlag; hvidt papir, farvet papir med lys fra neden, oven eller siden. Tag billeder af de mandalaer i laver eller forsøg at gengive dem på et stykke papir.

Kreer din egen kunst

Er der noget børn er gode til, så er det at bruge deres fantasi og skabe. Med Magna-Tiles magneterne er der rig mulighed for at stimulere barnets brug af fantasien. Giv barnet frit spil i legen med kunst. Måske skal de kreere den følelse, som de har indeni, måske skal de skabe deres familie, måske skal de lave noget, som overhovedet ikke forestiller noget, men som bare falder dem ind, mulighederne er uendelige. Som voksen kan det være en rigtig god idé at være foregangsmand og aktivt deltagende i legen så barnet, hvis det har brug for det, kan finde inspiration i den voksnes brug af fantasien.

I denne leg er der ingen begrænsninger, når det kommer til justeringer. Magneterne kan tages udenfor, sættes i vinduet så lyset skinner igennem, bygges i højden og i dybden, indgå i samspil med andre kunstelementer og meget mere.

Tænk kreativt og brug din fantasi 

Nu har jeg delt nogle af mine idéer til, hvordan Magna-Tiles magneter kan bruges som en alternativ indlæringsstil for førskole- og indskolingsbarnet. Jeg har dog slet ikke været omkring alt, så oplever du, at dit eget barn eller et barn på dit arbejde kalder på noget ekstra, eller har svært ved at knække koden, så prøv at tænke kreativt og brug din fantasi. Lav en brainstorm over, hvordan du kan tage et legetøj som Magna-Tiles og bruge det til at lege læringen ind.

- Maria Ejler


Læs også følgende artikler på bloggen...

Inspiration til leg & læring med Magna-Tiles:
https://legebyen.dk/blogs/blog/magna-tiles-leg-laering

Ofte stillede spørgsmål om Magna-Tiles:
https://legebyen.dk/blogs/blog/magna-tiles-faq


BlogindlægMagna-tiles

Smid en kommentar

Alle kommentarer skal godkendes inden de blivet publiceret

Legebyen.dk anbefaler

Magna-Tiles - 100 stk. transparent. - Billede 1Magna-Tiles - 100 stk. transparent.
Magna-Tiles - 100 stk. transparent.
Udsalgspris779,95 kr
På lager
Se varen